PISM Policy Paper nr 29 (77): Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską – wyzwania, szanse i zagrożenia
23 PAź 2013
Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Kingi Dudzińskiej i Anny Marii Dyner (opublikowany w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim) Mały ruch graniczny (MRG) między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską okazał się sukcesem w wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Umożliwienie mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego oraz części powiatów z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przekraczania granicy na podstawie zezwoleń pozwoliło im na częstsze kontakty, na czym skorzystała branża turystyczna i handlowa. Dzięki MRG rozwinęła się również współpraca naukowa, wymiana młodzieży czy wzajemne kontakty organizacji pozarządowych. Nie potwierdziły się natomiast obawy o nasilenie przestępczości pospolitej w regionach przygranicznych czy o naruszenia umowy o MRG. Jednak MRG unaocznił również wyzwania stojące przed obydwoma państwami (związane z wprowadzeniem ruchu bezwizowego, a wcześniej przygotowaniami do mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w Rosji w 2018 r.) – przede wszystkim rozbudowę infrastruktury granicznej, ale także pogłębienie współpracy międzyregionalnej i międzyrządowej. Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP PISM Policy Paper no 29 (77) - wersja polska PISM Policy Paper no 29 (77) - wersja rosyjska

Kolejny numer PISM Policy Papers autorstwa Kingi Dudzińskiej i Anny Marii Dyner (opublikowany w trzech językach: polskim, rosyjskim i angielskim)

Mały ruch graniczny (MRG) między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską okazał się sukcesem w wymiarze społecznym, gospodarczym i kulturalnym. Umożliwienie mieszkańcom obwodu kaliningradzkiego oraz części powiatów z województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego przekraczania granicy na podstawie zezwoleń pozwoliło im na częstsze kontakty, na czym skorzystała branża turystyczna i handlowa. Dzięki MRG rozwinęła się również współpraca naukowa, wymiana młodzieży czy wzajemne kontakty organizacji pozarządowych. Nie potwierdziły się natomiast obawy o nasilenie przestępczości pospolitej w regionach przygranicznych czy o naruszenia umowy o MRG. Jednak MRG unaocznił również wyzwania stojące przed obydwoma państwami (związane z wprowadzeniem ruchu bezwizowego, a wcześniej przygotowaniami do mistrzostw świata w piłce nożnej, które odbędą się w Rosji w 2018 r.) – przede wszystkim rozbudowę infrastruktury granicznej, ale także pogłębienie współpracy międzyregionalnej i międzyrządowej.
 
Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

MSZ logo 2012 - mały