Ochrona infrastruktury krytycznej przed cyberatakami – pilne zadanie dla NATO i UE
22 STY 2015
Atak hakerów na firmę Sony ukazał słabość zabezpieczeń sieci komputerowych, od których może być uzależnione funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, zapewniającej stabilność państw, a nawet całych regionów. Aby w przyszłości uniknąć ataków o znacznie poważniejszych skutkach, rządy i firmy prywatne muszą podjąć skoordynowane działania w celu wprowadzenia jednolitych standardów cyberbezpieczeństwa. NATO i UE powinny też jak najszybciej opracować wspólne procedury umożliwiające efektywną współpracę narodowych zespołów reagowania na zagrożenia teleinformatyczne (CERT).

Atak hakerów na firmę Sony ukazał słabość zabezpieczeń sieci komputerowych, od których może być uzależnione funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, zapewniającej stabilność państw, a nawet całych regionów. Aby w przyszłości uniknąć ataków o znacznie poważniejszych skutkach, rządy i firmy prywatne muszą podjąć skoordynowane działania w celu wprowadzenia jednolitych standardów cyberbezpieczeństwa. NATO i UE powinny też jak najszybciej opracować wspólne procedury umożliwiające efektywną współpracę narodowych zespołów reagowania na zagrożenia teleinformatyczne (CERT).