Ocena rezultatów Przeglądu odstraszania i obrony NATO
24 MAJ 2012
Ogłoszony na szczycie w Chicago Przegląd odstraszania i obrony podkreśla spójność NATO i wiarygodność środków odstraszania, jakimi obecnie dysponuje Sojusz. Wiele kontrowersyjnych kwestii członkowie Sojuszu odłożyli jednak na później, co osłabia jego przekaz. Przegląd zawiera zapisy, o które zabiegała Polska. Aby zostały one zrealizowane, Polska powinna aktywnie angażować się w działania w celu implementacji postanowień Przeglądu.
Photo: Flickr/Utenriksdept

Ogłoszony na szczycie w Chicago Przegląd odstraszania i obrony podkreśla spójność NATO i wiarygodność środków odstraszania, jakimi obecnie dysponuje Sojusz. Wiele kontrowersyjnych kwestii członkowie Sojuszu odłożyli jednak na później, co osłabia jego przekaz. Przegląd zawiera zapisy, o które zabiegała Polska. Aby zostały one zrealizowane, Polska powinna aktywnie angażować się w działania w celu implementacji postanowień Przeglądu.