Kontrola zbrojeń, rozbrojenie u progu XXI wieku
13 MAJ 2002

nakład wyczerpany

 

Spis treści: 

Od redaktora (s. 7)

Adam Daniel Rotfeld
Przyszłość kontroli zbrojeń (s. 9)
Nowe wyzwania (s. 12)
Kontrola zbrojeń: nowe cele (s. 13)
Obrona przeciwrakietowa: nowa podstawa (s. 16)
Nowa filozofia kontroli zbrojeń: od odstraszania do regulowania (s. 24)
Nowe priorytety (s. 27)
Wnioski (s. 28)

Zdzisław Lachowski
Kontrola zbrojeń konwencjonalnych w Europie (s. 31)
Wstęp (s. 31)
Traktat CFE 32 III. Realizacja postanowień Porozumienia CFE-1A (s. 34)
Środki budowy zaufania i bezpieczeństwa (s. 53)
Regionalna kontrola zbrojeń w Europie (s. 64)

Zdzisław Lachowski
Miny przeciwpiechotne
(s. 77)
Konwencja CCW i Znowelizowany Protokół II (s. 77)
Proces ottawski (s. 79)
Konferencja Rozbrojeniowa (s. 83)

Shannon N. Kile
Kontrola i nierozprzestrzenianie zbrojeń nuklearnych
(s. 85)
Wstęp (s. 85)
Układy START (s. 86)
Układ o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej (ABM) (s. 93)
Program Kooperatywnego Zmniejszenia Zagrożeń (s. 107)
Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (s. 111)
Uzgodnione Ramy Działania Korei Północnej i Stanów Zjednoczonych (s. 115)
Układ o całkowitym zakazie prób jądrowych (s. 116)
Układ w sprawie zakazu produkcji materiałów rozszczepialnych (s. 121)
Strefy wolne od broni jądrowej (s. 124)
Wnioski (s. 126)

Jean Pascal Zanders
Eliminacja broni chemicznej i biologicznej
(s. 129)
Wstęp (s. 129)
Konwencja o zakazie broni chemicznej (s. 130)
Konwencja o zakazie broni biologicznej i toksycznej (s. 136)
Likwidacja broni chemicznej i biologicznej w Iraku (s. 140)

Ragnhild Ferm
Porozumienia o kontroli zbrojeń i rozbrojeniu
(s. 153)