Europejska Służba Działań Zewnętrznych - przyszła organizacja i zasady funkcjonowania
16 KWI 2010
Po trwających trzy miesiące pracach wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton przedstawiła 25 marca 2010 r. projekt decyzji Rady w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Choć przyjęty przez Radę Europejską harmonogram zakłada zamknięcie negocjacji przed końcem kwietnia br., to wypracowanie kompromisu może się przedłużyć. Przyjęcie decyzji wymaga bowiem zarówno jednomyślności państw członkowskich, jak i akceptacji Komisji. Również Parlament Europejski zabiega o uzyskanie wpływu na przyszłe rozstrzygnięcia.

Po trwających trzy miesiące pracach wysoka przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Catherine Ashton przedstawiła 25 marca 2010 r. projekt decyzji Rady w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Choć przyjęty przez Radę Europejską harmonogram zakłada zamknięcie negocjacji przed końcem kwietnia br., to wypracowanie kompromisu może się przedłużyć. Przyjęcie decyzji wymaga bowiem zarówno jednomyślności państw członkowskich, jak i akceptacji Komisji. Również Parlament Europejski zabiega o uzyskanie wpływu na przyszłe rozstrzygnięcia.