Etyka dyplomacji
26 MAJ 2002

Spis treści: 

Tadeusz Pieronek
ks. biskup, profesor, rektor Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie,
wykład dnia 24 października 2001 r., s. 7

Jerzy J. Wiatr
socjolog, profesor, Uniwersytet Warszawski,
wykład dnia 22 listopada 2001 r., s. 17

Jan Barcz
prawnik, profesor, Szkoła Główna Handlowa
i Uniwersytet Opolski
ambasador RP w Republice Austrii w latach 1995-1999,
wykład dnia 17 stycznia 2002 r., s. 29

Bohdan Lewandowski
stały przedstawiciel PRL przy ONZ w latach 1960-1966,
zastępca sekretarza generalnego ONZ w latach 1972-1983,
wykład dnia 21 lutego 2002 r., s. 41

Jan Baszkiewicz
historyk, profesor, Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego,
wykład dnia 21 marca 2002 r., s. 49

Wiesław Chrzanowski
prawnik, profesor, marszałek Sejmu RP w latach 1991-1993,
wykład dnia 18 kwietnia 2002 r., s. 63

Ryszard Stemplowski
prawnik i historyk, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, profesor Szkoły Głównej Handlowej, ambasador RP w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w latach 1994-1999,
wykład dnia 23 maja 2002 r., s. 77