Dylematy polityki bezpieczeństwa Korei Południowej: między potrzebą sojuszu a ambicją autonomii
5
08 CZE 2021
Rywalizacja między USA a Chinami i rozwój potencjału nuklearno-rakietowego KRLD skłaniają Koreę Płd. do większej samodzielności w dziedzinie bezpieczeństwa. Mimo sojuszu z USA Korea Płd. nie opowiada się wyraźnie po ich stronie w rywalizacji z ChRL. Rozwija natomiast konwencjonalny potencjał militarny, aby odstraszać Koreę Płn. i wzmacniać swoją pozycję w regionie. Pogorszające się środowisko bezpieczeństwa w Azji Wschodniej i wątpliwości co do wiarygodności zobowiązań sojuszniczych USA mogą nasilić dyskusję w Korei Płd. na temat pozyskania broni jądrowej. Mimo odmiennej specyfiki regionalnej część dylematów bezpieczeństwa wynikających z rywalizacji amerykańsko-chińskiej jest wspólna dla Korei Płd. i europejskich sojuszników USA.
Fot. Jonathan Ernst/Reuters