Chiny wobec wydarzeń na Ukrainie: polityka balansowania
12 MAR 2014
Chiny zajmują ostrożne stanowisko w sprawie wydarzeń na Ukrainie. Nie są skłonne ani otwarcie potępić Rosji za jej działania na Krymie, ani stanąć po stronie USA czy UE, wspierających nowe władze Ukrainy. Kierując się zasadą nieingerencji oraz wzywając do poszanowania praw wszystkich mniejszości narodowych na Ukrainie, stosują politykę balansowania. Chcą w ten sposób zachować neutralność i dobre relacje z każdym z partnerów, licząc na taką samą ich postawę w razie wystąpienia podobnej sytuacji w Chinach. UE i Polska powinny być z Chinami w stałym kontakcie, by na bieżąco konsultować możliwości rozwiązania ukraińskiego kryzysu.

Chiny zajmują ostrożne stanowisko w sprawie wydarzeń na Ukrainie. Nie są skłonne ani otwarcie potępić Rosji za jej działania na Krymie, ani stanąć po stronie USA czy UE, wspierających nowe władze Ukrainy. Kierując się zasadą nieingerencji oraz wzywając do poszanowania praw wszystkich mniejszości narodowych na Ukrainie, stosują politykę balansowania. Chcą w ten sposób zachować neutralność i dobre relacje z każdym z partnerów, licząc na taką samą ich postawę w razie wystąpienia podobnej sytuacji w Chinach. UE i Polska powinny być z Chinami w stałym kontakcie, by na bieżąco konsultować możliwości rozwiązania ukraińskiego kryzysu.