Baltic Air Policing – misja w interesie NATO
21 WRZ 2012
Ochrona przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez NATO (Baltic Air Policing) została niejako na kredyt uznana przez Sojusz za przykład tzw. inteligentnej obrony (smart defence). Jest to bez wątpienia oznaka zwiększonego poparcia dla misji, która jest istotnym przejawem zasady niepodzielności bezpieczeństwa NATO. Jej utrzymanie leży zatem w interesie całego Sojuszu. W najbliższej przyszłości gospodarze misji powinni jednak nie tylko podnieść nakłady na jej prowadzenie, ale też udzielić wsparcia sojusznikom w budowaniu zdolności obronnych w innych obszarach.
Fot. Flickr

Ochrona przestrzeni powietrznej państw bałtyckich przez NATO (Baltic Air Policing) została niejako na kredyt uznana przez Sojusz za przykład tzw. inteligentnej obrony (smart defence). Jest to bez wątpienia oznaka zwiększonego poparcia dla misji, która jest istotnym przejawem zasady niepodzielności bezpieczeństwa NATO. Jej utrzymanie leży zatem w interesie całego Sojuszu. W najbliższej przyszłości gospodarze misji powinni jednak nie tylko podnieść nakłady na jej prowadzenie, ale też udzielić wsparcia sojusznikom w budowaniu zdolności obronnych w innych obszarach.