Wydanie trzech numerów anglojęzycznego czasopisma "Yearbook of Polish Foreign Policy" i zapewnienie do niego otwartego dostępu w internecie
04 LIS 2019
MNiSW

Rezultatem projektu będą trzy numery anglojęzycznego pisma "Yearbook of Polish Foreign Policy" i udostępnienie otwartego dostępu w Internecie.

Zadanie finansowane w ramach umowy 890/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”

Koordynatorem projektu jest Dorota Dołęgowska.