Think Visegrad
25 PAź 2019
Think Visegrad

Think Visegrad V4 Think Tank Platform to sieć think-tanków o strategicznym znaczeniu regionalnym. Sieć analizuje kluczowe kwestie dla Grupy Wyszehradzkiej (V4) i przedstawia zalecenia dla rządów krajów V4, rocznych prezydencji grupy oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Rezultatami prac konsorcjum są przede wszystkim analizy krótko- i długoterminowe przygotowywane przez ekspertów z Polski, Słowacji, Czech i Węgier. Think Visegrad realizuje także program stażowy - Think Visegrad Fellowship - dzięki któremu członkowie konsorcjum mogą przyjąć na staż eksperta spoza Grupy Wyszehradzkiej. Każdy wybrany stażysta będzie miał okazję wziąć udział w działaniach instytutu przez okres do ośmiu tygodni. W tym okresie od każdego z nich oczekuje się opracowania policy paper i wygłoszenia jednej publicznej prezentacji na uzgodniony temat.

Program jest finansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Koordynatorem projektu jest Tomasz Żornaczuk.