EU-LISTCO. Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders
25 PAź 2019
EU.LISTCO

EU-LISTCO bada wyzwania związane z europejską polityką zagraniczną, identyfikując zagrożenia związane z obszarami o ograniczonej państwowości i spornymi porządkami prawnymi. Dzięki analizie globalnej strategii UE i instrumentów polityki zagranicznej Europy, projekt ocenia, w jaki sposób można zwiększyć gotowość UE i jej państw członkowskich, aby lepiej przewidywać zagrożenia związane z załamaniem rządów, zapobiegać im i reagować na nie.

Projekt jest finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Koordynatorem projektu jest Agnieszka Legucka.

W ramach projektu powstał jej artykuł pt. 'Russia’s Long-Term Campaign of Disinformation in Europe'. Analizuje on strategię dezinformacyjną Rosji wobec Unii Europejskiej, między innymi w kontekście rozszefekoronawirusa. Blog jest częścią realizowanego projektu https://www.eu-listco.net/

Przeczytaj artykuł