PISM opublikował zbiór dokumentów "W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945"
17 LIS 2022

Nowa publikacja Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zawiera 554 nieznanych dokumentów. Są one świadectwem wielkiej akcji pomocowej dla Żydów, jaką prowadziły polskie placówki dyplomatyczne i Rząd RP na Uchodźstwie w latach II wojny światowej.

W siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM) odbyła się prezentacja nowej anglojęzycznej publikacji – zbioru dokumentów „Confronting the Holocaust. Documents on the Polish Government-in-Exile's Policy Concerning Jews 1939–1945” (pol. „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”. Prezentacji towarzyszyła debata i dyskusja dotycząca publikowanych dokumentów.

Tom "Confronting the Holocaust. Documents on the Polish Government-in-Exile’s Policy Concerning Jews 1939–1945" jest publikacją towarzyszącą wydawanej przez PISM od 2005 r. serii „Polskie Dokumenty Dyplomatyczne”. Stanowi on tłumaczenie zbioru zatytułowanego „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”, który ukazał się w 2021 r. w języku polskim.

 

Całość: https://dzieje.pl/wiadomosci/pism-opublikowal-zbior-dokumentow-w-obliczu-zaglady-rzad-rp-na-uchodzstwie-wobec-zydow