PAP: Masowa i systemowa polska pomoc Żydom w czasie wojny. PISM opublikował ponad 550 dokumentów
07 PAź 2021

Polska dyplomacja zorganizowała jedną z największych akcji pomocy Żydom w czasie II wojny światowej - wynika z publikacji pt. "Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939-1945, która wydał Polski Instytut Spraw MIędzynarodowych. W tomie zebrano ponad 550 dokumentów ukazujących systemowość i masowy charakter tej pomocy. 

Cały tekst dostępny tutaj