Łukasz Maślanka: Czy Ukraina podzieli Europę?
16 LIP 2022

Prezydent Francji dał się poznać jako jeden z największych zwolenników przyznania Ukrainie statusu państwa kandydującego. Jak tłumaczy Łukasz Maślanka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, nie oznacza to jednak wcale, że Francja będzie zwolennikiem szybkiego przyjęcia Ukrainy do UE. 

Całość: https://www.euractiv.pl/section/instytucje-ue/news/ukraina-europa-rozszerzenie-ue-francja-balkany-zachodnie/