Daniel Szeligowski: Czy w czasie wojny istnieje polityka wewnętrzna Ukrainy?
30 CZE 2022

Jesteśmy w połowie kadencji Zełenskiego, trwa wojna, jak silną pozycję ma prezydent? Rozmawiamy z wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Konończukiem i Danielem Szeligowskim Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.