Piotr Długołęcki
31 MAR 2022
PISM

Redaktor serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

Historyk i wydawca źródeł dyplomatycznych do historii polityki zagranicznej Polski w XX w.

Absolwent Instytutu Historycznego oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył także Podyplomowe Studium Polityki Zagranicznej PISM. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w USA (2011/2012). W latach 2004–2020 pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, początkowo jako sekretarz Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, następnie również jako kierownik projektu PDD. Od roku 2021 ponownie pracownik PISM.

W latach 2013–2016, zatrudniony także w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na stanowisku Historyka MSZ, następnie jako ekspert w Wydziale Wiedzy Historycznej, a w latach 2020–2021 jako zastępca dyrektora Archiwum MSZ.

Autor artykułów naukowych i popularno-naukowych publikowanych m.in. w „Sprawach Międzynarodowych”, „Polskim Przeglądzie Dyplomatycznym”; tygodniku „Polityka” czy miesięcznikach „Mówią Wieki” i „Focus Historia”.

Opublikował także tomy Polskich Dokumentów Dyplomatycznych (PDD 1959 i PDD 1976 oraz PDD 1980–1981). Jest również redaktorem naukowym zbioru źródeł: W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945, Warszawa 2021.