Program "Trójkąt Weimarski"
22 PAź 2019

Program „Trójkąt Weimarski” analizuje procesy społeczne, gospodarcze i polityczne we Francji i Niemczech oraz ich konsekwencje międzynarodowe. Szczególny nacisk położony jest na relacje obydwu państw z Polską, a także znaczenie ich polityki dla ewolucji integracji europejskiej, wspólnoty transatlantyckiej oraz stosunków z Rosją. Wśród badanych przez analityków programu obszarów problemowych pojawiają się reformy gospodarcze, relacje handlowe, integracja gospodarcza, przyszłość sceny politycznej i polityka bezpieczeństwa.    

Łukasz Maślanka - koordynator

Amanda Dziubińska 

Łukasz Jasiński