Program "Sprawy globalne"
23 PAź 2019

Działalność programu ma charakter przekrojowy i multidyscyplinarny. Koncentruje się wokół czterech grup zagadnień. Pierwszą są międzynarodowe stosunki gospodarcze, zwłaszcza handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne oraz działalność instytucji i organizacji wielostronnych kluczowych dla ładu gospodarczego (m.in. WTO, MFW, G7 czy G20). Do drugiej grupy należą działania państw i Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, transformacji energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego oraz innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Trzecią grupę analizowanych zagadnień stanowią problemy z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego oraz działalność wybranych organizacji międzynarodowych o charakterze politycznym (zwł. ONZ, Rada Europy). Czwarta grupa obejmuje zagadnienia polityki uchodźczej i migracyjnej oraz konsekwencje migracji międzynarodowych dla Polski i UE.

Szymon Zaręba - koordynator

Stefania Kolarz

Zuzanna Nowak