Program "Europa Wschodnia"
24 PAź 2019

Program „Europa Wschodnia” analizuje procesy polityczne, gospodarcze i społeczne oraz sytuację bezpieczeństwa na obszarze wschodniego sąsiedztwa Polski. Analitycy programu zajmują się polityką wewnętrzną i zagraniczną państw regionu (przede wszystkim Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu), ich stosunkami z UE i NATO, współpracą regionalną, zmianami społecznymi i ustrojowymi, problemami gospodarczymi, wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa (w tym perspektywami uregulowania tzw. zamrożonych konfliktów). Przedmiotem szczególnego zainteresowania programu są dwustronne stosunki Polski z państwami regionu oraz znaczenie procesów zachodzących na tym obszarze dla polskiej polityki zagranicznej.

Daniel Szeligowski - koordynator

Arkadiusz Legieć

Agnieszka Legucka

Maria Piechowska