Program "Bliski Wschód i Afryka"
26 PAź 2019

Program „Bliski Wschód i Afryka” analizuje procesy społeczne, polityczne i gospodarcze w obu regionach, a także ich szersze konsekwencje międzynarodowe. Analitycy, którzy wchodzą w skład grupy, zajmują się przede wszystkim polityką wewnętrzną i zagraniczną najważniejszych państw Bliskiego Wschodu (Turcja, Izrael, Iran, Egipt, Arabia Saudyjska) i Afryki (Kenia, RPA, Etiopia, Nigeria, Sudan), współpracą regionalną, wyzwaniami i zagrożeniami dla bezpieczeństwa (terroryzm, konflikty międzypaństwowe), problemami rozwojowymi, gospodarczymi, społecznymi i ustrojowymi, a także polityką mocarstw wobec regionu. Szczególny nacisk  kładziemy na skutki zachodzących na Bliskim Wschodzie i w Afryce procesów dla Polski, Unii Europejskiej i NATO.

Jędrzej Czerep - koordynator

Sara Nowacka

Aleksandra Maria Spancerska

Michał Wojnarowicz