Program "Bezpieczeństwo międzynarodowe"
27 PAź 2019

Program „Bezpieczeństwo międzynarodowe” prowadzi badania nad głównymi wymiarami polityki bezpieczeństwa Polski: Sojuszem Północnoatlantyckim, wspólną polityką bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, wybranymi wielostronnymi i regionalnymi formatami współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, a także bilateralnymi stosunkami Polski z jej partnerami strategicznymi. Analizowana jest także ewolucja zagrożeń dla Polski o charakterze polityczno-wojskowym i asymetrycznym, funkcjonowanie międzynarodowych reżimów kontroli zbrojeń, rozbrojenia, nieproliferacji i transparencji wojskowej oraz zmiany w polityce obronnej najsilniejszych militarnie państw świata. W ramach programu specjalną uwagę poświęca się relacjom transatlantyckim, w tym polityce wewnętrznej Stanów Zjednoczonych Ameryki, a także pozaeuropejskim sojuszom USA.

Wojciech Lorenz - koordynator

Filip Bryjka

Andrzej Dąbrowski

Anna Maria Dyner

Artur Kacprzyk

Paweł Markiewicz

Marcin Andrzej Piotrowski

Mateusz Piotrowski