Program "Azja i Pacyfik"
28 PAź 2019

W ramach programu „Azja i Pacyfik” analizujemy sytuację polityczną, ekonomiczną, społeczną i bezpieczeństwa, definiujemy trendy i staramy się przewidzieć ich zmiany w dwóch regionach: w Azji i na Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej. Koncentrujemy się na Azji Południowej ze szczególnym uwzględnieniem Indii, na Azji Wschodniej, badając sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną Chin, relacje w Cieśnie Tajwańskiej i sytuację na Półwyspie Koreańskim oraz na stosunkach w Ameryce Łacińskiej ze szczególnym uwzględnieniem największych gospodarek regionu czyli Brazylii i Meksyku. Analizujemy także regionalne i ponadregionalne formaty współpracy wielostronnej i inicjatywy integracyjne takie jak ASEAN, ASEM, 17+1 (Europa Środkowa-Chiny), Mercosur czy Sojusz Pacyfiku. Zainteresowania badawcze grupy obejmują również stosunki UE i Polski z partnerami w Azji i Ameryce Łacińskiej, pozycję USA, Chin i Rosji w obu regionach, a także międzynarodową współpracę rozwojową.

Damian Wnukowski - koordynator

Patryk Kugiel

Oskar Pietrewicz

Marcin Przychodniak

Bartłomiej Znojek