V4+Japan Think Tank Dialogue: Joint V4-Japan Response to Global Challenges
20 LIP 2021

W piątek, 16 lipca 2021 r., Polski Instytut Spraw Międzynarodowym i Japoński Instytut Spraw Międzynarodowych (JIIA) zorganizowały zamknięte webinarium eksperckie „V4+Japan Think Tank Dialogue: Joint V4–Japan Response to Global Challenges”. Wydarzenie, w którym wzięli udział eksperci z państw V4 i Japonii, służyło przedyskutowaniu potencjalnej roli V4+Japonia w zakresie współpracy gospodarczej i politycznej jako odpowiedzi na globalne wyzwania. W panelu pierwszym, zatytułowanym „Bringing the V4 and Japan Together: Current Activities and Future Developments in the Economic Sphere”, uczestnicy dyskutowali na temat stosunków gospodarczych między V4 a Japonią w wymiarze handlu i inwestycji, zaangażowaniu gospodarczym Japonii na tle innych państw Azji Wschodniej (Korei Południowej i Chin) oraz nowych obszarach współpracy: connectivity realizowanej w ramach Free and Open Indo-Pacific (FOIP) i Inicjatywy Trójmorza. W panelu drugim, zatytułowanym „Perspectives of V4+Japan Cooperation in the Age of Geopolitical Competition: the Russia and China factor”, dyskutowano o środkowoeuropejskim i japońskim spojrzeniu na międzynarodową aktywność Chin i Rosji, w tym w Europie Środkowej, i perspektywach współpracy politycznej V4+Japonia w celu wzmacniania porządku międzynarodowego opartego na zasadach.