Strategiczna Arka PISM - rezerwuj czas
03 GRU 2021

Navigare necesse est, bo świat nie stoi w miejscu. Podzielony, słabnący politycznie i gospodarczo Zachód traci kurs na wzburzonych wodach globalnego oceanu. Aby go ponownie złapać, musimy najpierw zadać sobie pytanie, kim jesteśmy: „Zachodem”, „wolnym światem”, „demokratyczną wspólnotą”? Co nas łączy po 30 latach od upadku żelaznej kurtyny i jednoczenia Europy jako obszaru pokoju? Zamysł ten nadal nie został w pełni zrealizowany, a Europa ani nie jest jednością, ani obszarem pokoju, ponieważ znów unosi się nad nią widmo wojny jako sposobu osiągania celów politycznych. Odpowiedzi na te pytania zaważą na naszym bezpieczeństwie i dobrobycie – od namysłu nad możliwościami zacieśnienia naszych więzów zależy też atrakcyjność przekazu do reszty świata.

Unia Europejska, Stany Zjednoczone i ich partnerzy muszą ciągle szukać sposobów koordynowania działań na rzecz realizacji wspólnych celów strategicznych. Ich znalezienie przesądzi o roli Zachodu w obecnym i przyszłym systemie międzynarodowym, co jest szczególnie ważne w kontekście asertywnej polityki państw autorytarnych i ich skłonności do kształtowania ładu światowego. Jak bardzo jesteśmy zjednoczeni w naszym myśleniu o globalnych problemach i zjawiskach? Czy jesteśmy gotowi do pełnienia roli lidera w walce z autokratycznymi konkurentami, w zapobieganiu kryzysowi klimatycznemu i kolejnym pandemiom, przyspieszaniu rewolucji cyfrowej i formułowaniu sprawiedliwej odpowiedzi na kryzys globalizacji?

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) ma ambicję zadać te ważne pytania i szukać na nie odpowiedzi właśnie w Polsce – miejscu o historycznej i politycznej symbolice, kraju granicznym Unii Europejskiej i NATO, doświadczonym w niejednej transformacji: od autokracji do demokracji, od ubóstwa do zamożności. Celem Strategicznej Arki PISM, pierwszej konferencji z dłuższego cyklu, która odbędzie się w Warszawie w dniach 19–20 maja 2022 r., jest stworzenie forum wymiany nowatorskich idei między ekspertami, myślicielami i politykami. Chcemy, by forum posłużyło za kompas, którego Zachód użyje do sprawnego i bezpiecznego żeglowania po wzburzonych wodach globalnej polityki.

Zachęcamy Państwa do zarezerwowania 19 i 20 maja w przyszłorocznym kalendarzu i zapraszamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych, na których już wkrótce pojawi się więcej informacji na temat Strategicznej Arki PISM.