Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne
26 PAź 2022

24 października 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (PDD). Stanowiło okazję do podsumowania dotychczasowych prac i omówienia planów wydawniczych.

W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor PISM i przewodniczący Komitetu dr Sławomir Dębski (obecnie również redaktor naczelny serii) oraz prof. Jan Stanisław Ciechanowski, prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. Bogdan Grzeloński, dr Magdalena Hułas, prof. Marek Kornat, prof. Paweł Machcewicz, prof. Piotr M. Majewski, dr Mariusz Olczak (dyrektor AAN), prof. Andrzej Paczkowski, prof. Adam Daniel Rotfeld, prof. Ryszard Stemplowski, prof. Jacek Tebinka i prof. Stanisław Żerko. W posiedzeniu wzięli także udział redaktorzy serii PDD – Piotr Długołęcki i Marek Rodzik. Spotkanie miało charakter zdalny.

W pierwszej części posiedzenia omówione zostały najnowsze publikacje wchodzące w skład serii PDD oraz tzw. wydawnictwa towarzyszące. Wiele uwagi poświęcono tomowi „W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945” i anglojęzycznemu tłumaczeniu tej publikacji („Confronting the Holocaust. Documents on the Polish Government-in-Exile's Policy Concerning Jews 1939–1945”). Przedstawiono także aktualny stan prac nad tomami w przygotowaniu (PDD 1920, PDD 1942, PDD 1943, PDD 1981 lipiec–grudzień oraz PDD 1982).

W dalszej części posiedzenia omówiono kwestie związane z prezentowaniem serii PDD w mediach społecznościowych (konto na Twitterze: @PDD_PISM) oraz zagadnienia związane ze zorganizowaniem przez PISM XVI Międzynarodowej Konferencji Wydawców Dokumentów Dyplomatycznych. Omówiono także publikację „The Polish Crisis 1980-1982 From the Western Perspective” przygotowaną we współpracy z wydawcami dokumentów dyplomatycznych z innych krajów.

Dyskutowano również kwestie związane z publikowaniem tomów PDD on-line, a także sprawy dotyczące planowanego tomu za rok 1945 (kwestia cezury – rząd RP na uchodźstwie i rząd komunistyczny).

Kolejnym tomem, który zostanie opublikowany w ramach serii będzie PDD 1981 lipiec–grudzień. Następne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii PDD odbędzie się w 2023 r.

W czasie posiedzenia przypomniano także osobę przedwcześnie zmarłego prof. Włodzimierza Borodzieja – wieloletniego redaktora naczelnego serii.