"Kwestia żydowska" w działaniach dyplomacji II RP i w polityce rządu RP na uchodźstwie
27 KWI 2023

Dyskusja panelowa w Krakowie

„Kwestia żydowska”

w działaniach dyplomacji II RP i w polityce rządu RP na uchodźstwie

organizowana w związku z publikacją prac:

 

„Polska dyplomacja wobec «kwestii żydowskiej» w latach 1932–1939”

„W obliczu Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945”

 

 

17 maja 2023 r. na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona tomowi „W obliczu  Zagłady. Rząd RP na uchodźstwie wobec Żydów 1939–1945” pod red. Piotra Długołęckiego oraz monografii Kingi Czechowskiej „Polska dyplomacja wobec kwestii żydowskiej w latach 1932– 1939. W konferencji oprócz autorów publikacji wzięli udział także pracownicy naukowi Uniwersytetu Pedagogicznego: Piotr Puchalski, Mariusz Wołos, Anna Zapalec. Po zaplanowanych wystąpieniach prelengenci wzięli udział w dyskusji, odpowiadając na pytanie publiczności.

 

Program

 

13:00 – słowo wstępne – prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

13:10 – prezentacja książki Polska dyplomacja wobec „kwestii żydowskiej” w latach 1932–1939 – dr Kinga Czechowska (Delegatura IPN w Bydgoszczy)

13:40 – komentarz – dr Piotr Puchalski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

13:55 – pytania od publiczności

14:15 – przerwa kawowa

14:45 – prezentacja tomu W obliczu Zagłady – red. Piotr Długołęcki (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

15:15 – komentarz – dr hab. Anna Zapalec (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

15:30 – pytania od publiczności

15:50 – podsumowanie – prof. dr hab. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

 

17 maja 2023 r. (środa) o godz. 13:00-16.00

Instytut Historii i Archiwistyki

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, sala. 337

Kraków