Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”
20 KWI 2016
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”. W naszym kwartalniku będziemy tradycyjnie podejmować najważniejsze problemy współczesnego świata, zarówno bezpośrednio dotyczące Polski i Europy, jak i te z dalszych regionów, a także globalne. Zachęcamy do ich krytycznego omawiania.
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”. W naszym kwartalniku będziemy tradycyjnie podejmować najważniejsze problemy współczesnego świata, zarówno bezpośrednio dotyczące Polski i Europy, jak i te z dalszych regionów. Zachęcamy do ich krytycznego omawiania.

Czekamy na propozycje artykułów naukowych podejmujących m.in. następujące tematy:
  • różne oblicza Islamu (zwłaszcza politycznego) na świecie,
  • rola Niemiec w Europie,
  • wyzwania strategiczne, pozycja USA, UE, Rosji,
  • strategia UE,
  • prawicowy zwrot w Europie,
  • działania Rosji i sytuacja w Europie Wschodniej,
  • „zapomniane” wymiary bezpieczeństwa, jak równowaga nuklearna, CSBM, konkurencja w kosmosie.
Artykuły do kolejnych numerów „Spraw Międzynarodowych” należy przesłać na adres mailowy Redakcji (sprawy@pism.pl). Przesłana praca nie powinna przekraczać objętości ok. 1. Arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami). Publikacje w „Sprawach Międzynarodowych” są punktowane.

Szczegółowe wskazówki redakcyjne