Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe”
20 WRZ 2016
W naszym kwartalniku będziemy tradycyjnie podejmować najważniejsze problemy współczesnego świata, zarówno bezpośrednio dotyczące Polski i Europy, jak i te z dalszych regionów, a także globalne. Zachęcamy do ich krytycznego omawiania.
Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów kwartalnika „Sprawy Międzynarodowe” !

W naszym kwartalniku będziemy tradycyjnie podejmować najważniejsze problemy współczesnego świata, zarówno bezpośrednio dotyczące Polski i Europy, jak i te z dalszych regionów, a także globalne. Zachęcamy do ich krytycznego omawiania.

Czekamy na propozycje artykułów naukowych m.in. na następujące tematy:

  • różne oblicza islamu (zwłaszcza politycznego) na świecie;
  • rola Niemiec w Europie;
  • wyzwania strategiczne, pozycja USA, UE, Rosji;
  • strategia UE;
  • prawicowy zwrot w Europie;
  • działania Rosji i sytuacja w Europie Wschodniej;
  • „zapomniane” wymiary bezpieczeństwa, jak równowaga nuklearna, CSBM, konkurencja w kosmosie.

Artykuły o maks. objętości ok. 1 arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami) do kolejnych numerów „Spraw Międzynarodowych” należy przesłać na adres mailowy Redakcji (sprawy@pism.pl). Mile widziane są również inne propozycje. Informujemy, że publikacje w „Sprawach Międzynarodowych” są punktowane.