Wejdą czy nie wejdą? Groźba radzieckiej interwencji w Polsce w 1980 r.
25 LIS 2020
PISM

zaprasza na dyskusję panelową on-line:

 

Wejdą czy nie wejdą? Groźba radzieckiej interwencji w Polsce w 1980 r.

 

organizowaną w związku z publikacją 27. tomu serii PDD

 

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec–grudzień

 

_________________

7 grudnia 2020 (poniedziałek)

godz. 15:00–16:30

_________________

 

PANELIŚCI:

Piotr Długołęcki

redaktor naukowy tomu

 

prof. Andrzej Paczkowski

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

prof. Włodzimierz Borodziej

redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego

 

MODERACJA:

Marcin Furdyna

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

 

Transmisja LIVE na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/user/PolandPISM

 

Język debaty: polski

 

Informacja o publikacji 

_________________

Tom Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień jest dwudziestym siódmym tomem opublikowanym w ramach serii PDD. Zawiera 527 dokumentów, które ukazują politykę zagraniczną PRL w drugiej połowie 1980 r.

 

W dokumentowanym okresie na kształt polityki zagranicznej PRL w coraz większym stopniu wpływały wydarzenia wewnętrzne. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, fala strajków, utworzenie NSZZ „Solidarność”, utrata władzy przez Edwarda Gierka oraz groźba radzieckiej interwencji w Polsce definiowały zakres polskich relacji międzynarodowych.

 

Powstanie legalnej i niezależnej od władz organizacji jaką była NSZZ „Solidarność” stanowiło wyłom w powojennej rzeczywistości krajów socjalistycznych. Komplikowało relacje PRL ze Związkiem Radzieckim  i pozostałymi państwami bloku wschodniego, które obawiały się, że podobne procesy mogą zajść również w ich krajach.

 

Wydarzenia w Polsce nakładały się dodatkowo na i tak napiętą sytuację międzynarodową wywołaną inwazją ZSRR na Afganistan. W konsekwencji pod koniec 1980 r. tzw. kryzys polski stał się jednych z głównych tematów zimnowojennej konfrontacji, a Polska znalazła się w centrum zainteresowania światowej polityki.

 

Pogorszenie się sytuacji wewnętrznej skutkowało także wzrostem aktywności środowisk polonijnych. Organizowano manifestacje pod polskimi ambasadami i konsulatami, domagano się uwolnienia osób represjonowanych i protestowano przeciwko ewentualnemu wkroczeniu wojsk ZSRR. W obronie opozycjonistów występowały także ugrupowania zachodnie, partie polityczne czy Parlament Europejski. Władze PRL starały się odpowiadać wzmożeniem działań propagandowych i formułowaniem oskarżeń o ingerencję w sprawy wewnętrzne.

_________________

 

Informacje o serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

W 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zainaugurował serię wydawniczą  Polskie Dokumenty Dyplomatyczne stanowiącą polski odpowiednik takich zagranicznych wydawnictw jak: Foreign Relations of the United States, Documents diplomatiques français czy Documents on British Foreign Policy.

 

Dotychczas w ramach serii obejmującej okres 1918–1989 ukazało się 27 tomów dokumentujących zarówno czasy II RP, jak i działania polskich dyplomatów w okresie drugiej wojny światowej oraz w czasach powojennych.

 

Podstawę źródłową serii stanowią dokumenty wytworzone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale w skład tomów wchodzą również materiały innej proweniencji – dla okresu międzywojennego są to np. archiwalia wytworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Spraw Wojskowych (attachaty wojskowe), a dla okresu powojennego – akta wytworzone przez PPR i PZPR oraz materiały Rady Ministrów czy Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

 

Tomy opublikowane:

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918 listopad-grudzień

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1936

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 styczeń-sierpień

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 wrzesień-grudzień

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1973

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1974

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1976

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 styczeń-czerwiec

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień

 

Wydawnictwa towarzyszące:

Polish Documents on Foreign Policy. 11 November 1918 – 28 June 1919

Prasa zagraniczna o Polsce. Listopad 1918 – luty 1919

Ekspertyzy i materiały delegacji polskiej na konferencję wersalską 1919 roku

Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 – 30 September 1939

 

Tomy w przygotowaniu:

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1920

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1942

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1943

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1982