Warsaw Summit Experts' Forum
07 LIP 2016
Warsaw Summit Experts' Forum—NATO in Defence of Peace: 2016 and Beyond odbywa się przy Szczycie NATO w dniach 7-9 lipca 2016. Jest to konferencja organizowana przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz GLOBSEC przy wsparciu Atlantic Council, Center for Strategic and International Studies oraz German Marshall Fund of the United States.