Szczyt Unii Europejskiej i Indii - znaczenie dla Polski
06 MAJ 2021
PISM

zaprasza na debatę:

 

Szczyt Unii Europejskiej i Indii - znaczenie dla Polski

 

________________________

10 maja 2021 r. (poniedziałek) 

godz. 15:00 – 16:15Notatka konferencyjna:

Spotkanie liderów UE i przywódców wszystkich państw członkowskich z premierem Indii, które odbyło się 8 maja, potwierdziło rosnące znaczenie strategicznego partnerstwa UE i Indii – to główny wniosek seminarium zorganizowanego przez PISM. Paneliści podkreślali wyjątkowy format szczytu, a za najważniejsze wydarzenie uznali podjęcie decyzji o wznowieniu negocjacji nt. umów handlowej, inwestycyjnej i o oznaczeniach geograficznych.

Profesor Piotr Kłodkowski mówił o znaczeniu czynnika chińskiego w zbliżeniu unijno-indyjskim, a także o dobrej atmosferze szczytu związanej z pomocą udzieloną Indiom w walce z COVID-19 przez członków Unii. Dr Krzysztof Iwanek podkreślał wagę uruchomionego podczas spotkania „Partnerstwa na rzecz połączeń”, które ma umożliwić inwestycje w infrastrukturę wykorzystujące najwyższe międzynarodowe standardy. Dr Małgorzata Bonikowska z kolei zwróciła uwagę na znaczenie relacji z Indiami w kontekście większego zaangażowania UE w Azji i budowania bardziej zrównoważonej unijnej polityki azjatyckiej.

W czasie dyskusji dużo miejsca poświęcono perspektywom zawarcia umowy o wolnym handlu między UE a Indiami. Profesor Kłodkowski odnosił się do doświadczeń z poprzednich negocjacji, wskazując na utrzymujące się przeszkody podczas rozmów, dotyczące m.in. dostępu do rynku indyjskiego dla europejskich samochodów czy produktów rolnych. Dr Bonikowska zwróciła uwagę, że tego rodzaju rozmowy trwają z reguły kilka lat, a więc także w tym wypadku potrzeba czasu, aby znaleźć kompromisowe rozwiązania. Dr Iwanek przedstawił sektory gospodarki, w których polskie firmy mogą w największym stopniu skorzystać z ewentualnej umowy – np. energetyczny czy ochrony środowiska.

Uczestnicy seminarium zgodzili się, że nowa jakość współpracy politycznej i gospodarczej między UE a Indiami tworzy sprzyjającą atmosferę dla wzmocnienia stosunków polsko-indyjskich. Służyć temu będzie pogłębienie dialogu na najwyższym szczeblu i wypracowanie priorytetowego obszaru współpracy, który Polska mogłaby promować na poziomie UE (np. edukacja).  Zakres realizacji postanowień szczytu w najbliższych miesiącach oraz tempo odbudowy gospodarek po pandemii COVID-19 pokażą, czy uda się utrzymać dynamikę współpracy unijno-indyjskiej.

Oprac. Patryk Kugiel

 

Nagranie seminarium jest dostępne na stronie:

https://www.youtube.com/watch?v=WNvCvVlIz0g&t=24s&ab_channel=PolandPISM 

 

PANELIŚCI:

  • Piotr Kłodkowski, Uniwersytet Jagielloński, były ambasador w Indiach
  • Małgorzata Bonikowska, Centrum Stosunków Międzynarodowych
  • Krzysztof Iwanek, Akademia Sztuki Wojennej

Moderator: Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych