Seminarium: ASEAN-EU Relations: Opportunities and Challenges
25 KWI 2016
25 kwietnia 2016 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ambasada Tajlandii w Polsce zorganizowali seminarium: ASEAN-EU Relations: Opportunities and Challenges. Gościem specjalnym był dr Surin Pitsuwan, były sekretarz generalny ASEAN i były minister spraw zagranicznych Tajlandii.
25 kwietnia 2016 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ambasada Tajlandii w Polsce zorganizowali seminarium: ASEAN-EU Relations: Opportunities and Challenges. Gościem specjalnym był dr Surin Pitsuwan, były sekretarz generalny ASEAN i były minister spraw zagranicznych Tajlandii.

W swoim wystąpieniu dr Surin podkreślił szczególne znaczenie współpracy Unii Europejskiej i Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w podejmowaniu wyzwań globalnych. Jej punktem wyjścia może być realizacja celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs) przyjętych przez ONZ w 2015 r. Obie organizacje powinny tworzyć mechanizmy i platformy wspólnej  odpowiedzi na to wyzwanie. Ważne będzie także kształcenie „globalnej świadomości” obywateli różnych państw. Jak zaznaczył były sekretarz generalny ASEAN, działania te mają wymiar nie tylko praktyczny, ale i moralny.

Nawiązując do procesu integracji europejskiej, dr Surin Pitsuwan wskazał, że wciąż stanowi ona inspirację dla ASEAN, chociaż nie model do naśladowania. Ze względu na zróżnicowanie wewnętrzne (polityczne, gospodarcze, kulturowe) regionu, proces integracyjny w Azji Południowo-Wschodniej musi podążać własną drogą. ASEAN wyciąga wnioski zarówno z osiągnięć, jak i z problemów UE, związanych m.in. z odrzuceniem unijnej konstytucji w 2005 r. (ASEAN nazwało swój kluczowy dokument „kartą”, „statusem” – ang. charter) czy stworzeniem strefy euro (ASEAN nie planuje wprowadzenia wspólnej waluty). W opinii byłego ministra spraw zagranicznych Tajlandii bieżąca współpraca UE–ASEAN powinna dotyczyć nie tylko handlu i inwestycji, lecz także szeroko pojętych kwestii bezpieczeństwa (np. w nietradycyjnych jego obszarach, jak przemyt narkotyków, handel ludźmi, terroryzm). Jeżeli jednak UE chce być postrzegana jako wiarygodny partner i zasiadać przy dyplomatycznym stole w regionie (np. w ramach East Asia Summit), musi być zdolna przedstawiać w ważnych sprawach jedno spójne stanowisko.

Jak wskazał dr Surin Pitsuwan, duże znaczenie dla poznawania się Europejczyków i mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej i budowy wzajemnego zaufania ma turystyka. Zaproponował, aby Grupa Wyszehradzka jako całość promowała się w krajach ASEAN jako jeden region, mający do zaoferowania wiele atrakcji – w dodatku jako przykład efektywnej transformacji społeczno-gospodarczej. 

Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych podkreśliła, że ASEAN staje się coraz istotniejszym partnerem Polski, szczególnie w obszarze gospodarczym. Znalazło to odzwierciedlenie w exposé ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Według wiceminister współpraca Polska–ASEAN wykracza poza obszar handlu i inwestycji, obejmując np. wymianę studentów (obecnie w Polsce studiuje ok. 600 obywateli państw ASEAN).

Z kolei prof. Bogdan Góralczyk, były ambasador RP w Tajlandii, zwrócił uwagę, że od wybuchu światowego kryzysu gospodarczego w 2008 r. kraje ASEAN są przedstawiane jako rynki wschodzące (emerging markets), a nie kraje rozwijające się (developing states), co świadczy o ich rosnącym znaczeniu na arenie międzynarodowej. Podkreślił także, że UE i ASEAN łączy dążenie do zachowania bezpieczeństwa szlaków morskich, co jest kluczowe dla rozwoju wymiany handlowej.

W spotkaniu wzięli licznie udział ambasadorzy akredytowani w Warszawie, także z państw ASEAN, oraz liczne grono ekspertów. Debatę moderował analityk PISM Patryk Kugiel, kierownik programu międzynarodowe stosunki gospodarcze i problemy globalne.