Seminarium: "Spotkanie Dialogu nt. Bezpieczeństwa Europy Środkowej"
08 GRU 2019
Second Meeting of the Central Europe Security Dialogue

W dniach 4–5 grudnia 2019 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się drugie spotkanie Dialogu nt. Bezpieczeństwa Europy Środkowej, organizowanego wspólnie przez PISM i George C. Marshall European Center for Security Studies. Spotkanie otworzyły wystąpienia wprowadzające Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki, Jej Ekscelencji Georgette Mosbacher oraz Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, Jego Eskcelencji Rolfa Nikela. W Dialogu uczestniczyli przedstawiciele środowisk eksperckich oraz obserwatorzy z instytucji rządowych z Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych.

Celem Dialogu nt. Bezpieczeństwa Europy Środkowej jest promowanie konstruktywnej debaty na temat współpracy w kwestiach bezpieczeństwa pomiędzy Niemcami, Polską i Stanami Zjednoczonymi. Uczestnicy Dialogu uznają, że pogłębienie współpracy w tym gronie jest niezbędne w obliczu aktualnych wyzwań bezpieczeństwa oraz korzystne dla umocnienia zaangażowania USA w Europie.

Tematami dyskusji podczas spotkania w Warszawie były: percepcja zagrożeń i sposób postrzegania polityki Rosji przez Polskę, Niemcy i USA; polityka bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej wpływ na współpracę transatlantycką; zdolności wojskowe i plany Niemiec dotyczące wsparcia bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz trójstronna współpraca państw w kontekście realizacji priorytetów NATO po spotkaniu liderów w Londynie. Podczas spotkania omawiano propozycje inicjatyw trójstronnych, w tym intensyfikacji współpracy wojskowej, które zostaną przedstawione właściwym decydentom.