Seminarium Samorządowe: Ameryka Łacińska - nowy kierunek współpracy dla polskich samorządów
04 PAź 2017
„Ameryka Łacińska jako nowy kierunek współpracy międzynarodowej samorządów”

W jaki sposób polskie władze lokalne mogą wspomóc rząd w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i naukowych z państwami Ameryki Łacińskiej? Gdzie upatrywać szans na współpracę na szczeblu lokalnym? Na te i podobne pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy seminarium Ameryka Łacińska jako nowy kierunek współpracy międzynarodowej samorządów. 

Spotkanie odbyło się 4 października w PISM. Zostało zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ministerstwa, samorządów terytorialnych różnych szczebli oraz byli ambasadorowie w krajach latynoamerykańskich.  

Seminarium otworzyli zastępca dyrektora PISM Jacek Foks i podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Magierowski. W swoim wystąpieniu minister podkreślił, że Ameryka Łacińska, choć odległa geograficznie, jest nam bliska kulturowo, a dobra współpraca polityczna sprzyja kontaktom gospodarczym. Wymiar samorządowy może stać się ważnym elementem wspierającym politykę zagraniczną polskiego rządu w tym regionie.  
Podczas dyskusji uczestnicy zwracali uwagę, że obok wsparcia samorządów dla dyplomacji ekonomicznej, warto angażować w działania rządu i samorządów społeczność pochodzenia polskiego mieszkającą w Ameryce Łacińskiej.

Było to kolejne seminarium samorządowe zorganizowane przez PISM. W grudniu 2016 r. podobne spotkanie poświęcono współpracy z partnerami lokalnymi z Indii. Dyskutowano o wsparciu promocji gospodarczej przez samorządy oraz o udziale władz lokalnych w projektach polskiej pomocy rozwojowej.

Oprac. Adriana Skorupska