Seminarium: "Pokojowa Nagroda Nobla dla Abiy Ahmeda – dokąd zmierza Etiopia?"
10 GRU 2019
Abiy Ahmed Ali

10 grudnia br. premier Etiopii Abiy Ahmed otrzymał w Oslo Pokojową Nagrodę Nobla w uznaniu działań na rzecz pokoju w Rogu Afryki, zwłaszcza pojednania Etiopii z Erytreą. Z tej okazji w PISM odbyło się seminarium, w którym wzięli udział: Krzysztof Buzalski – ambasador RP w Dar es Salaam (Tanzania), a w latach 2009–2015 zastępca ambasadora w Addis Abebie (Etiopia), Senait Cieplińska – działaczka społeczna z Erytrei i prezes Fundacji Adulis, oraz Jędrzej Czerep – analityk programu Bliski Wschód i Afryka w PISM. Spotkanie moderował Karol Wasilewski – kierownik programu Bliski Wschód i Afryka w PISM.

Prelegenci omówili zagrożenia płynące z wewnętrznych napięć etnicznych i politycznych w Etiopii, perspektywy trwałego rozwiązania sporów między poszczególnymi państwami Rogu Afryki oraz szanse na rozwój regionu przez współpracę gospodarczą. Zagadnienia te, kluczowe dla stabilności regionu, mają fundamentalne znaczenie dla Unii Europejskiej. Świadczy o tym wybór Etiopii na pierwszą pozaeuropejską podróż przez nową przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę van der Leyen. Z punktu widzenia UE stabilność regionu ma znaczenie m.in. dla ograniczenia niekontrolowanych migracji, inwestycji, a także dostosowania polityk do realiów rosnących wpływów państw bliskowschodnich.

Ze szczególnym zainteresowaniem uczestników seminarium spotkała się kwestia sporu Etiopii z Egiptem w związku z budową tamy na Nilu Błękitnym. Dyskutowane były też paradoksy rządów Abiy Ahmeda – chcąc zrównoważyć tendencje odśrodkowe w państwie, może on być zmuszony zatrzymać liberalizację polityczną, którą sam zainicjował.