Prezentacja raportu: "Regionalny wymiar stosunków UE z ChRL: jak działa unijno-chińska paradyplomacja"
11 GRU 2019
W ostatnich latach zmienia się dynamika w relacjach subpaństwowych między Unią Europejską a Chinami. Zmiany są widoczne po stronie władz lokalnych państw europejskich oraz regionów chińskich.
©PISM

Europejskie regiony są coraz bardziej świadome ryzyka i zagrożeń związanych ze współpracą z partnerami chińskimi. Zwracają uwagę – np. województwo dolnośląskie, które współpracuje z chińską prowincją Anhui – na mniejszą liczbę kontaktów w ostatnich 2–3 latach, w tym zapowiedzianych wizyt wysokiego szczebla. Rzadsze spotkania, także na poziomie roboczym, utrudniają opracowanie planów operacyjnych i zaplanowanie finansowania wspólnych przedsięwzięć. Barierą są trudności w znalezieniu synergii we współpracy, co wynika z innych oczekiwań partnerów chińskich oraz z ograniczonych możliwości oferty ze strony europejskiej. Polskie regiony oczekują od władzy centralnej wznowienia corocznych Forum Regionów Polska–Chiny jako użytecznego mechanizmu kontaktów lokalnego biznesu, instytucji edukacyjnych i akademickich czy samych władz.

Maleje częstotliwość wizyt i liczebność chińskich delegacji. Powodem są decyzje władz centralnych, które pozwalają szefowi prowincji wyjechać za granicę tylko raz w roku. Władze w Pekinie oczekują od władz lokalnych wymiernych korzyści ekonomicznych z ich kontaktów międzynarodowych. Nacisk kładzie się na pozyskiwanie technologii, o czym świadczy lektura planów rozwoju poszczególnych prowincji. Oznacza to, że chińskie regiony będą bardzo uważnie dobierać partnerów i inwestować tylko w te relacje, które przyniosą im konkretne korzyści (obecnie np. z regionami z USA czy Izraela). Za ich pomocą władze lokalne starają się wzmacniać swoją pozycję w chińskim systemie władzy. Ponieważ regiony zabiegają o te same interesy, rezultatem jest często rywalizacja między nimi i zabieganie o współpracę z tymi samymi zagranicznymi partnerami. Oprócz korzyści ekonomicznych władze centralne wyznaczają prowincjom też inne cele. To na szczeblu lokalnym powinny być dyskutowane kwestie niewygodne, np. zaszłości historyczne, tak by nie angażowały władz centralnych.

Sposobem na zainteresowanie chińskich regionów współpracą z państwami europejskimi może być opracowanie konkretnych projektów przez regiony europejskie. Strona chińska zainteresuje się nimi, jeśli będą one zgodne z ich planami rozwoju. Obecnie małe są szanse na zdynamizowanie relacji chińskich regionów z polskimi, które nie oferują tego, czego najbardziej poszukują chińscy partnerzy.

 

10:30-10:35    Otwarcie seminarium

  • Łukasz Kulesa, zastępca kierowniczki Biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

10:35-10:50    Prezentacja raportu Regionalny wymiar stosunków Unii Europejskiej z Chinami

  • Justyna Szczudlik, koordynatorka programu Azja i Pacyfik, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

10:50-12:00    Dyskusja panelowa

  • Andrzej Fąfara, zastępca dyrektora, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  • Karol Przywara, dyrektor Wydziału Współpracy z Zagranicą, Dolnośląski Urząd Marszałkowski
  • Dawid Mazurkiewicz, dyrektor Departamentu Promocji, Łódzki Urząd Marszałkowski (zaproszony)
  • Dominik Mierzejewski, profesor, Ośrodek Spraw Azjatyckich, Zakład Azji Wschodniej, Uniwersytet Łódzki
  • Adriana Skorupska, główna specjalistka, Departament Analiz i Strategii, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Moderator: Damian Wnukowski, analityk programu Sprawy globalne, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych