Prezentacja publikacji: Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna
22 KWI 2016
22 kwietnia 2016 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprezentowali publikację: Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna.
22 kwietnia 2016 r. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zaprezentowali publikację: Wacław Grzybowski. Ambasador w Moskwie (1936–1939). Biografia polityczna.

OTWARCIE:

Minister Jan Dziedziczak

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Sekretarz Stanu ds. parlamentarnych, Polonii, konsularnych i dyplomacji publicznej


PANELIŚCI:

Prof. Marek Kornat
Autor publikacji, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Dr Sławomir Dębski
Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Prof. Mariusz Wołos
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

MODERATOR:

Piotr Długołęcki
Historyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Biografia ambasadora Wacława Grzybowskiego autorstwa prof. Marka Kornata została opublikowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Wydawnictwo Sejmowe. Praca przybliża losy jednego z najbardziej znanych polskich dyplomatów okresu II RP, bliskiego współpracownika ministra Józefa Becka. Została ona przygotowana w oparciu o bogaty materiał źródłowy, będący efektem wieloletnich kwerend Autora, prowadzonych zarówno w krajowych, jak i zagranicznych archiwach. W pracy wykorzystano także literaturę wspomnieniową, jak też przeanalizowano dotychczasowe ustalenia historyków dotyczące działalności Grzybowskiego.

W biografii – w sposób chronologiczny – opisana została cała droga życiowa Wacława Grzybowskiego. W pierwszych rozdziałach przedstawiono lata młodzieńcze i działalność polityczną do roku 1926 oraz zaprezentowano okres sprawowania przez niego funkcji posła RP w Pradze (1927-1935). Najwięcej jednak uwagi poświęcono jego działalności w latach 1936-1939, kiedy to pełnił on funkcję polskiego ambasadora w Moskwie. Jego działalność w ZSRR przedstawiono w szerszym kontekście, z uwzględnieniem realiów ówczesnej sytuacji międzynarodowej. W publikacji opisano także emigracyjny okres życia Grzybowskiego i jego działalność we Francji, w której przebywał do śmierci w 1959 roku.

Swoiste podsumowanie pracy stanowi ostatni rozdział zatytułowany „O miejsce w historii dyplomacji polskiej”, nawiązujący do dotychczasowych ocen formułowanych na temat Grzybowskiego i będący próbą bilansu dokonań „drugiego i ostatniego ambasadora niepodległej Rzeczypospolitej w Moskwie”. Pracę zamyka aneks zawierający spis ważniejszych publikacji autorstwa Wacława Grzybowskiego.