Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego PDD
05 KWI 2016
5 kwietnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne.
5 kwietnia 2016 r. w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne.

W toku dyskusji omówiono sprawy związane z działaniami podejmowanymi w okresie od ostatniego posiedzenia Komitetu, a także kwestie dotyczące aktualnych prac i planów wydawniczych, które będą realizowane w kolejnych latach. Członkowie Komitetu omawiali także tematy związane z ew. publikacją części materiałów w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu, jak też kwestie dotyczące publikowania tomów prezentujących działania polskiej dyplomacji po 1989 roku.Wiele uwagi poświęcono także planom opublikowania dwóch tomów nienależących do serii (tomu dokumentującego światowe reakcje prasowe na wydarzenia w Polsce w 1918 roku oraz tomu ilustrującego działania dyplomacji polskiej wobec Holocaustu podejmowane w czasie II wojny światowej).

W posiedzeniu uczestniczyli: dr Sławomir Dębski (dyrektor PISM i przewodniczący Komitetu), prof. Włodzimierz Borodziej (wiceprzewodniczący Komitetu i redaktor naczelny serii) oraz prof.prof.: Jerzy Borejsza, Bogdan Grzeloński, Marek Kornat, Maciej Koźmiński, Andrzej Kunert, Andrzej Paczkowski, Ryszard Stemplowski, Jacek Tebinka i Mariusz Wołos. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych reprezentowana była przez dra Andrzeja Biernata. W posiedzeniu uczestniczyli także Marta Przyłuska-Brzostek oraz sekretarz Komitetu Piotr Długołęcki.

Więcej informacji na temat serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne.