Polsko-białoruski ekspercki okrągły stół
05 LIS 2019
Polish-Belarusian round table

4 listopada 2019 r. w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych odbył się polsko-białoruski okrągły stół. Wśród omówionych tematów były kwestie bezpieczeństwa regionalnego, możliwości współpracy gospodarczej oraz perspektywy i wyzwania dla relacji dwustronnych. W spotkaniu wzięli udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP p. Marcin Przydacz, Zastępca Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi p. Aleh Krauczenka, przedstawiciele środowiska eksperckiego, akademickiego oraz administracji państwowej.

Polsko-białoruski okrągły stół jest cykliczną konferencją odbywającą się raz do roku. Współorganizatorami wydarzenia z polskiej strony był Polski Instytut Spraw Międzynarodowych i Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, a z białoruskiej – Rada ds. Stosunków Międzynarodowych „Miński Dialog”.