„Panna S.” jedzie na Zachód, czyli dyplomacja PRL wobec karnawału „Solidarności”
18 SIE 2020
PISM

zaprasza na wirtualną dyskusję panelową:

„Panna S.” jedzie na Zachód,

czyli dyplomacja PRL wobec karnawału „Solidarności”

organizowaną w związku z publikacją tomu

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień

 

 

27 sierpnia 2020 (czwartek) godz. 15:00–16:30

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

_________________

PANELIŚCI:

Piotr Długołęcki

redaktor tomu

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

prof. Andrzej Paczkowski

Zakład Najnowszej Historii Politycznej

Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

 

prof. Włodzimierz Borodziej

redaktor naczelny serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

MODERACJA:

dr Łukasz Jasina

sekretarz redakcji „Polskiego Przeglądu Dyplomatycznego”

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

 

 

Transmisja LIVE na naszym kanale YouTube:

https://www.youtube.com/user/PolandPISM

 

Język debaty: polski

 

 

Informacja o publikacji

_________________

Tom Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień jest dwudziestym siódmym tomem opublikowanym w ramach serii PDD. Zawiera 527 dokumentów, które ukazują politykę zagraniczną PRL w drugiej połowie 1980 r.

W dokumentowanym okresie na kształt polityki zagranicznej PRL w coraz większym stopniu wpływały wydarzenia wewnętrzne. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza, fala strajków, utworzenie NSZZ „Solidarność”, utrata władzy przez Edwarda Gierka oraz groźba radzieckiej interwencji w Polsce definiowały zakres polskich relacji międzynarodowych.

Powstanie legalnej i niezależnej od władz organizacji jaką była NSZZ „Solidarność” stanowiło wyłom w powojennej rzeczywistości krajów socjalistycznych. Komplikowało relacje PRL ze Związkiem Radzieckim  i pozostałymi państwami bloku wschodniego, które obawiały się, że podobne procesy mogą zajść również w ich krajach.

Wydarzenia w Polsce nakładały się dodatkowo na i tak napiętą sytuację międzynarodową wywołaną inwazją ZSRR na Afganistan. W konsekwencji pod koniec 1980 r. tzw. kryzys polski stał się jednych z głównych tematów zimnowojennej konfrontacji, a Polska znalazła się w centrum zainteresowania światowej polityki.

Pogorszenie się sytuacji wewnętrznej skutkowało także wzrostem aktywności środowisk polonijnych. Organizowano manifestacje pod polskimi ambasadami i konsulatami, domagano się uwolnienia osób represjonowanych i protestowano przeciwko ewentualnemu wkroczeniu wojsk ZSRR. W obronie opozycjonistów występowały także ugrupowania zachodnie, partie polityczne czy Parlament Europejski. Władze PRL starały się odpowiadać wzmożeniem działań propagandowych i formułowaniem oskarżeń o ingerencję w sprawy wewnętrzne.

Większość zamieszczonych w tomie źródeł to niepublikowane dotąd dokumenty zgromadzone przede wszystkim z Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Archiwum Akt Nowych. Tom zawiera także rozbudowane indeksy osobowy i rzeczowy, które wraz z informacjami ze wstępu ułatwiają korzystanie z zamieszczonych archiwaliów. W tomie znalazły się ponadto aneksy, w tym wykaz zawieranych przez PRL umów międzynarodowych oraz opis struktury MSZ w omawianym okresie.

_________________

 

Informacje o serii wydawniczej Polskie Dokumenty Dyplomatyczne

W 2005 roku Polski Instytut Spraw Międzynarodowych zainaugurował serię wydawniczą  Polskie Dokumenty Dyplomatyczne stanowiącą polski odpowiednik takich zagranicznych wydawnictw jak: Foreign Relations of the United States, Documents diplomatiques français czy Documents on British Foreign Policy.

 

Dotychczas w ramach serii obejmującej okres 1918–1989 ukazało się 27 tomów dokumentujących zarówno czasy II RP, jak i działania polskich dyplomatów w okresie drugiej wojny światowej oraz w czasach powojennych.

 

Podstawę źródłową serii stanowią dokumenty wytworzone przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale w skład tomów wchodzą również materiały innej proweniencji – dla okresu międzywojennego są to np. archiwalia wytworzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwo Spraw Wojskowych (attachaty wojskowe), a dla okresu powojennego – akta wytworzone przez PPR i PZPR oraz materiały Rady Ministrów czy Ministerstwa Handlu Zagranicznego.

 

Tomy opublikowane:

 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1918 listopad-grudzień
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 styczeń-maj
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1919 czerwiec-grudzień
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1931
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1933
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1934
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1935
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1936
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1937
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1938
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 styczeń-sierpień
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1939 wrzesień-grudzień
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1940
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1941
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1957
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1959
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1972
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1973
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1974
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1975
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1976
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1977
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1979
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 styczeń-czerwiec
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1980 lipiec-grudzień

Wydawnictwa towarzyszące:

 • Polish Documents on Foreign Policy. 11 November 1918 – 28 June 1919
 • Prasa zagraniczna o Polsce. Listopad 1918 – luty 1919
 • Ekspertyzy i materiały delegacji polskiej na konferencję wersalską 1919 roku
 • Polish Documents on Foreign Policy. 24 October 1938 – 30 September 1939


Tomy w przygotowaniu:

 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1920
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1942
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1943
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1981
 • Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1982