PISM partnerem instytucjonalnym Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
18 MAJ 2016
VIII Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach - 18-20 maja 2016. Wśród gości czołowi przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i mediów. Trzy dni debat, sesji, imprez towarzyszących, międzynarodowe fora gospodarcze, po raz pierwszy – European Start-up Days, spotkanie łączące start-upy i korporacje oraz kontynuacja projektu EEC – Liderzy Przyszłości. Ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC).
Katowice, 8 kwietnia 2016 r. – Ponad dwa tysiące zarejestrowanych uczestników w 7 dni po uruchomieniu rejestracji. Wśród gości czołowi przedstawiciele świata biznesu, polityki, nauki i mediów. Trzy dni debat, sesji, imprez towarzyszących, międzynarodowe fora gospodarcze, po raz pierwszy – European Start-up Days, spotkanie łączące start-upy i korporacje oraz kontynuacja projektu EEC – Liderzy Przyszłości. Ósma edycja organizowanego przez Grupę PTWP Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach (European Economic Congress – EEC) rusza wkrótce.

"Definiujemy i przybliżamy najważniejsze problemy, o których rozmawiamy z przedsiębiorcami. O rozwiązaniach dyskutujemy z decydentami. Naszą ambicją jest wskazywanie nowych kierunków myślenia o przyszłości Europy, włączanie w dyskurs tematów ważnych z punktu widzenia gospodarki, konfrontowanie europejskich problemów rozwojowych z ich globalnym tłem" – mówi Wojciech Kuśpik, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego, prezes Grupy PTWP. – "Skalę zainteresowania VIII Europejskim Kongresem Gospodarczym w Katowicach oddają liczby. Tylko przez pierwszą dobę od rozpoczęcia rejestracji chęć udziału w wydarzeniu zgłosiło 867 osób. W ciągu 7 dni liczba zarejestrowanych uczestników sięgnęła dwóch tysięcy. Zakładamy, że Kongres zgromadzi ponad 7 tysięcy gości – dodaje".

Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach każdego roku spotykają się komisarze Unii Europejskiej, reprezentanci krajowego i europejskiego parlamentu, ministrowie i wiceministrowie z Polski, Europy, świata oraz prezesi największych firm i liczni biznesmeni z Europy oraz Afryki i Azji, przedstawiciele instytucji finansowych i samorządów.

Obecność w maju br. na ósmej edycji największej debaty o gospodarce w Europie Centralnej potwierdzili już m.in. Maroš Šefčovič, komisarz UE ds. Unii Energetycznej oraz Günther H. Oettinger, komisarz UE ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, przedstawiciele rządów krajów Grupy Wyszehradzkiej i Europy, m.in.: Rokas Masiulis, minister energetyki Litwy, Istvan Mikola, sekretarz stanu ds. współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i współpracy międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier, Tomáš Novotný, wiceminister przemysłu i handlu ds. funduszy unijnych, wspierania prac badawczo-rozwojowych, inwestycji i innowacji Czech.

Polski rząd reprezentować będą m.in. Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa, Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Katarzyna Kacperczyk, podsekretarz stanu ds. dyplomacji ekonomicznej oraz polityki amerykańskiej, azjatyckiej i europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Wojciech Kaczmarczyk, pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania, Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, Paweł Sałek, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej w Ministerstwie Środowiska, Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa RP oraz przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, m.in.: sekretarz stanu Jerzy Kwieciński oraz podsekretarze Jadwiga Emilewicz, Radosław Domagalski-Łabędzki i Witold Słowik.

Doświadczeniem i wiedzą w biznesie na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach podzielą się m.in.: Mariusz Bober, prezes Grupy Azoty, Gérard Bourland, dyrektor generalny Grupa Veolia w Polsce, João Brás Jorge, prezes Bank Millennium, Andreas Gietl, dyrektor zarządzający BASF w Polsce, Bohdana Horáčková, prezes, dyrektor generalny CEZ Polska, Adam Krzanowski, prezes współwłaściciel Grupy Nowy Styl, Maciej Andrzej Libiszewski, prezes PKP Cargo, Remigiusz Nowakowski, prezes TAURON Polska Energia, Mirosław Panek, p.o. prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex, Sanjay Samaddar, prezes ArcelorMittal Poland, Heinz Schernikau, CEO HMS Bergbau AG, Beata Stelmach, prezes GE na Polskę i Kraje Bałtyckie, Tomasz Stępień, prezes Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, Piotr Woźniak, prezes PGNiG i Karol Zarajczyk, prezes URSUS.

W programie Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2016 znajduje się około 100 debat ujętych w kilkunastu blokach tematycznych.

Sesja inauguracyjna to próba zdefiniowania najważniejszych aktualnych problemów i wyzwań współczesnego świata oraz analiza sytuacji geopolitycznej i jej wpływu na gospodarkę. Poświęcona będzie takim zagadnieniom jak: wspólne bezpieczeństwo polityczne, militarne, surowcowe i energetyczne Europy, migracje i kryzys humanitarny, kryzys strefy Schengen, zagrożenia terrorystyczne, zmiany na światowym rynku surowców energetycznych, sytuacja na wschodzie Europy, rynek wewnętrzny UE i globalna konkurencyjność jej gospodarki oraz alternatywnym kierunkom europejskiej aktywności gospodarczej.

Wśród głównych zagadnień jakie poruszą między 18 a 20 maja br. uczestnicy katowickich debat znajdują się także globalna ekspansja europejskiej gospodarki, nowe kierunki gospodarczej aktywności, regulacje ochronne i ich praktyczna skuteczność w realiach globalnej wymiany towarowej, porozumienie transpacyficzne a wciąż niezakończone negocjacje TTIP, Nowy Jedwabny Szlak, europejskie inwestycje na rynku afrykańskim i na innych rynkach odległych. W ramach wydarzeń towarzyszących odbędą się także: Forum Współpracy Gospodarczej Afryka-Europa Centralna, spotkania gospodarcze: Polska-Kraje Półwyspu Arabskiego oraz Polska-Japonia.

W agendzie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, każdego roku, kompleksowo uwzględniane są zagadnienia związane z energetyką. W pierwszym dniu ósmej edycji największej konferencji biznesowej Europy Centralnej zaplanowano debatę obejmującą energię i klimat
w horyzoncie 2030, pakiet klimatyczno-energetyczny w aktualnym stanie politycznym i prawnym, dorobek COP21 w Paryżu, pakiet gazowy, bezpieczeństwo energetyczne i dostaw gazu w Europie. Nie zabraknie również dyskusji o przemyśle, źródłach dochodu narodowego krajów, reindustrializacji i sytuacji kluczowych branż przemysłu w Europie. Odrębnej debacie poddana zostanie współpraca międzynarodowa na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Tematy dyskusji ósmego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach prowadzą także
ku nowym obszarom, jak np. digitalizacja gospodarki oraz szanse, wyzwania i zagrożenia cyfrowej rewolucji. Czy gospodarcza aktywność przenosi się do świata cyfrowego i co to oznacza  dla poszczególnych branż gospodarki? W jaki sposób robotyka, automatyka, Internet rzeczy wpływają na efektywność, konkurencyjność, sprawniejszą dystrybucję? Jak możemy przygotować się na nadejście gospodarki cyfrowej? Odpowiedzi szukać będą m.in.: James Whittaker, Distinguished Technical Evangelist w Microsoft, Brunon Bartkiewicz, prezes ING Bank Śląski i Don Grantham, prezes na region Europy Środkowo-Wschodniej Microsoft.

Na ósmym Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach kontynuowane będzie zapoczątkowane w poprzednich latach, otwarcie na innowacje, młodych ludzi i nowy biznes. Zaplanowano dyskusje o młodym pokoleniu w gospodarce i na rynku pracy, start-upach, cechach nowych generacji i współpracy międzypokoleniowej w firmie.

W dniach 19-20 maja odbędzie konferencja pod nazwą European Start-up Days, przestrzeń otwartego dialogu: start-upy – inwestorzy – organizacje wsparcia biznesu, pierwsze tak duże wydarzenie łączące start-upy i korporacje, twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców. Sprawdzone praktyki zaprezentują m.in.: Stefan Batory, prezes iTaxi.pl, Booksy, Pierre-Dimitri Gore-Coty, General Manager Uber, Europe Middle East & Africa (EMEA), Marek Dziubiński, prezes CTO, Medicalgorithmics, Artur Kupczunas, wiceprezes Saule Technologies, Mariusz Turski, prezes, AIP Seed Capital, Monika Żochowska, prezes Phenicoptere oraz Dariusz Żuk, prezes Business Link Poland.

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach kontynuują także projekt EEC – Liderzy Przyszłości (EEC – Leaders of Tomorrow), którego celem jest kreowanie i promowanie aktywnej postawy obywatelskiej oraz zwiększenie zaangażowania młodych osób w życiu publicznym. Projekt oferuje studentom wykłady otwarte, możliwość udziału w charakterze prelegenta dyskusji lub słuchacza oraz współpracy przy organizacji wydarzenia.

Podczas VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach odbędzie się wręczenie wyróżnień w piątej edycji plebiscytu Top Inwestycje Komunalne oraz w organizowanym po raz drugi konkursie Mieszkam tu – mądre pomysły na mądre miasto, który ma na celu promocję najciekawszych projektów realizowanych w Polsce z budżetów obywatelskich. Agenda wydarzenia obejmuje także konwent marszałków 16 województw wraz z debatą na temat wyzwań rozwojowych i priorytetów polityki regionalnej oraz spotkanie komisji skarbników Unii Metropolii Polskich.

W kongresowych dyskusjach nie zabraknie głosów polityków, wśród których znajdą się m.in.: Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący PE w latach 2009-2012, premier RP w latach 1997-2001, przewodniczący Rady Programowej EEC, Zoltán Cséfalvay, ambasador, stały przedstawiciel przy OECD, były minister stanu w Ministerstwie Gospodarki Narodowej Węgier, Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, Andrzej Maciejewski, poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Jerzy Polaczek, poseł na Sejm RP, minister transportu i budownictwa w latach 2005-2006, minister transportu w latach 2006-2007. Swój aktywny udział zapowiedzieli także przedstawiciele władz samorządowych: Marcin Krupa, prezydent Katowic, Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

W Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach zaangażowane są duże firmy z Polski i Europy Centralnej, m.in: BASF, Budimex, CEZ Polska, Lotos, Kapsch, Penta Investments, PKP SA, Siemens, Skanska, a także czołowe polskie firmy, które realizują dynamiczną ekspansję na rynki zagraniczne: Famur, Maspex, Nowy Styl, OT Logistics, Track Tec, URSUS i Work Service.

Areną dyskusji, spotkań, prezentacji i wymiany opinii będzie gmach Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach oraz bezpośrednio z nim połączona Hala Widowiskowo-Sportowa „Spodek”.

Europejski Kongres Gospodarczy, trzydniowy cykl debat z udziałem kilku tysięcy gości z krajów europejskich, Azji i Afryki wyróżnia reprezentatywne grono dyskutantów oraz bogata i różnorodna tematyka, aktualność i adekwatność poruszanych zagadnień wobec sytuacji w Europie, Polsce
i świecie.

Rejestracja na VIII Europejski Kongres Gospodarczy prowadzona jest przez stronę internetową www.eecpoland.eu. Podstawowy udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Akredytacje prasowe: https://konto.ptwp.pl/eec/pl/media.html
***
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za forum jednej z najbardziej reprezentatywnych dyskusji o przyszłości Europy. Tezy wystąpień najważniejszych uczestników są często cytowane i szeroko komentowane. Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP SA.

Więcej informacji o Europejskim Kongresie Gospodarczymwww.eecpoland.eu.


Więcej informacji o organizatorze – Grupa PTWP SAwww.ptwp.pl

Wirtualne biuro prasowe: media.eecpoland.eu
Facebook: facebook.com/EECKatowice
Twitter: twitter.com/EECKatowice
Akredytacje: https://konto.ptwp.pl/eec/pl/media.html

Dodatkowe informacje dla mediów:
Marta Stach, Rzecznik Prasowy EEC/Imago PR
M. 609 808 119, E. m.stach@imagopr.pl