Online Debate "Muslim Communities in Europe and the U.S. after COVID-19"
19 CZE 2020
„Społeczności muzułmańskie w Europie i Stanach Zjednoczonych po pandemii” Pandemia w szczególny sposób wpłynęła na wspólnoty muzułmańskie w Europie i USA: trzeba było przystosować pielgrzymki, modlitwy wspólnotowe i inne obrzędy do warunków epidemii. Działania te muzułmanie podejmowali zazwyczaj jako mniejszości i/lub imigranci w danym państwie. Jak sobie poradzili? Jak ich doświadczenia różnią się od doświadczeń innych grup religijnych? Czy można wskazać polityczne implikacje dla spójności społecznej lub sposobu postrzegania islamu w Europie i Stanach Zjednoczonych? Debata dobędzie się w języku angielskim,
©PISM

invites you to the online debate 

 

23 June (Tuesday) 2020

15:00-16:00 CET (Poland/Germany)

9:00–10:00 EST (United States) 

 The debate will be livestreamed on our YouTube channel: https://www.youtube.com/user/PolandPISM 

 

A conversation between:

  • Yasemin El Menouar, Senior Researcher and Head of the Religion Monitor project at Bertelsmann Stiftung, Germany
  • Amani El Jack, Associate Prof. & Incoming Chair, Department of Women's, Gender & Sexuality Studies, University of Massachusetts Boston,  United States
  • Patrycja Sasnal, Head of Research and Senior Fellow for the Middle East, PISM, Poland

 

The discussion will be held in English.

 

Follow us on:

@PISM_Poland