Justyna Szczudlik autorką analizy „China’s 16+1 Poses Few Risks to Europe”
07 GRU 2017

Tekst koncentruje się na chińskim zaangażowaniu w krajach „szesnastki” z perspektywy inwestycji infrastrukturalnych, których jest niewiele. Tekst został umieszczony na stronie internetowej programu Reconnecting Asia działającego w Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Link do artykułu