Inauguracyjne posiedzenie Rady PISM w nowym składzie
12 KWI 2016
12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Instytutu w nowym składzie. W posiedzeniu wziął udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podczas spotkania Rada PISM wybrała spośród swojego grona przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Zbigniew Lewicki związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
12 kwietnia 2016 roku w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Instytutu w nowym składzie. W posiedzeniu wziął udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podczas spotkania Rada PISM wybrała spośród swojego grona przewodniczącego, którym został prof. dr hab. Zbigniew Lewicki związany z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.