Forum gospodarcze Polska - Unia Europejska – Rada Współpracy Zatoki
19 KWI 2016
PISM partnerem konferencji Forum gospodarcze Polska – Unia Europejska – Rada Współpracy Zatoki, współorganizowanej przez CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Konfederację Lewiatan oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, która odbędzie się 19 kwietnia 2016. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi.
PISM partnerem konferencji Forum gospodarcze Polska – Unia Europejska – Rada Współpracy Zatoki, współorganizowanej przez CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Konfederację Lewiatan oraz Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, która odbędzie się 19 kwietnia 2016. Inicjatywa jest objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Abu Dhabi.

Celem organizatorów projektu jest wsparcie polskich firm w rozwijaniu działalności inwestycyjnej na rynkach państw RWZP oraz umacnianie współpracy gospodarczej między Polską, Unią Europejską a Zatoką Perską. Konferencja „Forum gospodarcze Polska – Unia Europejska – Zatoka Perska” adresowana jest do przedsiębiorców, którzy zamierzają podjąć działalność inwestycyjną za granicą oraz do przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych zajmujących się promocją polskiej gospodarki i organizacji zrzeszających polskich przedsiębiorców. 

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania polskich przedsiębiorców regionem Zatoki Perskiej. Przejawia się on przede wszystkim w formie zwiększenia wolumenu i wartości wymiany handlowej między Polską a państwami Rady Współpracy Zatoki Perskiej (RWZP). Od 2011 r. polski eksport rośnie w średnim tempie 42 proc. rocznie, a w 2014 r. całkowita wartość towarów sprzedanych do krajów RWZP wyniosła 6,5 mld złotych. Ponadto, w związku z prowadzoną polityką dywersyfikacji gospodarczej oraz dużą siłą nabywczą państw regionu, polskie podmioty coraz częściej decydują się na rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w Zatoce Perskiej. Choć działania te są podejmowane przez relatywnie małą liczbę podmiotów, trend ten staje się coraz bardziej wyraźny i należy go wspierać poprzez promowanie dobrych praktyk i dzielenie się doświadczeniami.

Czas i miejsce:
19 kwietnia 2016 r.

Ministerstwo Rozwoju
Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

PROGRAM

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 15 kwietnia 2016 r. mailem na adres katarzyna.czupa@case-research.eu.