Dyskusja: "EU’s Next Decade: Visions from Germany and Poland"
09 GRU 2019
EU’s Next Decade: Visions from Germany and Poland

W poniedziałek, 9 grudnia w siedzibie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych odbyło się seminarium EU’s Next Decade: Visions from Germany and Poland zorganizowane przez PISM we współpracy ze Stiftung Wissenschsaft und Politik oraz przy wsparciu Fundacji im. Friedricha Eberta.
Wydarzenie zostało podzielone na trzy panele, koncentrujące się na przyszłości Unii Europejskiej, szansach i wyzwaniach dla europejskiej gospodarki oraz polityki bezpieczeństwa. Podczas wszystkich dyskusji ważnym wątkiem były możliwości współpracy Polski i Niemiec na rzecz rozwoju UE.
W wydarzeniu obok analityków PISM oraz SWP, wzięli udział również pracownicy innych ośrodków badawczych zajmujących się polityką europejską, gospodarką i bezpieczeństwem, a także przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec.