Debata ministrów: "Przyszłość Europy - wizje Polski i NIemiec"
12 KWI 2019
Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Niemiec 12 kwietnia wzięli udział w debacie dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej zorganizowanej w Warszawie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Ambasadę Niemiec w Polsce. 
 
Heiko Maas i Jacek Czaputowicz podczas dyskusji, moderowanej przez dyrektora PISM Sławomira Dębskiego i dyrektor Niemieckiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych (DGAP) Danielę Schwarzer, , podkreślali, że UE musi znaleźć odpowiedź na wyzwania związane m.in. ze zmianami klimatu, relacjami z Chinami, Rosją czy USA, a także wewnątrzeuropejskimi podziałami dotyczącymi np.. polityki migracyjnej.
 
W czasie dyskusji poruszone zostały także kwestie współpracy bilateralnej. Minister Maas zwrócił uwagę, że Polska i Niemcy jako kraje położone w centrum Europy mogą być pośrednikami miedzy wschodnią a zachodnią częścią kontynentu. Dodatkowo wśród tematów konsultacji obu rządów wymienił m.in. wieloletnie ramy finansowe UE. Minister Czaputowicz pozytywnie ocenił stan relacji polsko-niemieckich, wskazując na takie obszary jak kontakty społeczne czy współpracę gospodarczą. 
 
Ministrowie choć zgodnie stwierdzili, że brexit oznacza zmianę układu sił w samej UE, rozbieżnie oceniali ich skalę. „Oś  trzech dużych państw – Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii - przestanie istnieć. Wtedy inne państwa takie jak Włochy, Polska, Hiszpania będą musiały na nowo zdefiniować swoje role” – powiedział minister Maas. Jacek Czaputowicz jako jedną z konsekwencji opuszczenia UE przez Wielką Brytanię wskazał wzmocnienie siły głosu Francji i Niemiec w Radzie Unii Europejskiej i potrzebę „rozwiązania deficytów” obecnie istniejącego systemu.
 
Wśród pytań zadawanych ministrom spraw zagranicznych znalazła się kwestia relacji transatlantyckich. Minister Czaputowicz zaznaczył, że współpraca z USA jest niezbędna dla zapewnienia bezpieczeństwa Europy. Dlatego Polska popiera budowę europejskiej autonomii strategicznej, pod warunkiem że przyczyni się ona do zwiększenia potencjału militarnego, a nie uniezależnienia od USA w tej sferze i wyłączenia UE ze stosunków transatlantyckich. Minister Maas podkreślał, że unijne inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa nie są skierowane przeciwko NATO i stanowią reakcję na zmiany w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa. Odmienne stanowiska między Polską a Niemcami dotyczą harmonizacji podatków w ramach UE na ten cel, czemu sprzeciwia się Polska.