Debata "Donbas 5 lat po porozumieniach mińskich"
18 LIS 2019
Rosyjska agresja na Ukrainę i perspektywy uregulowania sytuacji w Donbasie były przedmiotem debaty zorganizowanej 22 listopada br. w Warszawie przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. W dyskusji wzięli udział: Hanna Szelest (Rada Polityki Zagranicznej Ukraiński Pryzmat), Oleg Ignatow (Centrum Koniunktury Politycznej), Marek Menkiszak (Ośrodek Studiów Wschodnich) oraz Andras Racz (Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej). Zaproszeni goście omówili m.in. stan realizacji porozumień mińskich, rolę formatu normandzkiego w procesie pokojowym, możliwy wpływ tzw. formuły Steinmeiera na sytuację na Ukrainie. Szczególną uwagę zwrócono na konsekwencje wojny na Ukrainie dla bezpieczeństwa europejskiego.
©PISM

W trakcie debaty zarysowały się różnice zdań odnośnie do możliwości osiągnięcia porozumienia przez Ukrainę i Rosję. Oleg Ignatow wskazywał na sztywne stanowisko negocjacyjne Rosji, przekonując, że rosyjskie władze oczekują uprzedniego wprowadzenia tzw. specjalnego statusu dla Donbasu oraz przeprowadzenia wyborów lokalnych na terenach będących obecnie poza kontrolą rządu w Kijowie. Hanna Szelest podkreślała natomiast priorytet wycofania rosyjskich żołnierzy z Donbasu i zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa dla przeprowadzenia ewentualnych wyborów. Paneliści zgodzili się, że zbliżający się szczyt formatu normandzkiego (grudzień br.) nie przyniesie przełomu w negocjacjach. W tej sytuacji, zdaniem Andrasa Racza i Marka Menkiszaka, należałoby realizować strategię „małych kroków”, zakładającą niewielkie, stopniowe ustępstwa Rosji i Ukrainy, które doprowadziłyby do deeskalacji i w dłuższej perspektywie do zamrożenia konfliktu.

Po zakończeniu debaty PISM zorganizował zamknięte warsztaty eksperckie z udziałem analityków z państw UE, Ukrainy i Rosji. Dyskusja była poświęcona funkcjonowaniu tzw. quasi-państw na obszarze wschodniego sąsiedztwa UE. Omówiono sytuację wewnętrzną na tych terytoriach, działania aktorów zewnętrznych oraz perspektywy uregulowania trwających konfliktów.

Debata i warsztaty odbyły się w ramach projektu „Europe's External Action and the Dual Challenges of Limited Statehood and Contested Orders” (EU-LISTCO), finansowanego ze środków programu Horyzont 2020. Projekt bada wyzwania związane z funkcjonowaniem tzw. obszarów ograniczonej państwowości (areas of limited statehood) i kwestionowanych ładów (contested orders) we wschodnim i południowym sąsiedztwie Unii Europejskiej. PISM jest członkiem konsorcjum badawczego projektu.

 

Donbas 5 lat po porozumieniach mińskich

22 listopada (piątek), 9:30-12:00

Hotel Sheraton

Sala Grand Ballroom (CDE)

Bolesława Prusa 2, Warszawa

Program

09:00-09:30       Rejestracja

09:30-10:00       Powitanie gości i sesja wprowadzająca

 • Patrycja Sasnal, Kierowniczka Biura Badań i Analiz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
 • Agnieszka Legucka, Koordynatorka projektu EU-LISTCO w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych

10:00-12:00       Donbas 5 lat po porozumieniach mińskich

 • Wnioski dla bezpieczeństwa UE wynikające z konfliktu ukraińsko-rosyjskiego?
 • Jaki jest stan realizacji porozumień mińskich?
 • Jaka jest rola „normandzkiej czwórki” w negocjacjach między Ukrainą i Rosją?
 • Jaki wpływ na sytuację na Ukrainie i w Donbasie może mieć tzw. formuła Steinmeiera?

 Paneliści:

 • Oleg Ignatov, Centrum Koniunktury Politycznej (Rosja)
 • Marek Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, Polska
 • Andras Racz, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (Niemcy)
 • Hanna Shelest, Rada Polityki Zagranicznej Ukraiński Pryzmat (Ukraina)
 • Moderator: Daniel Szeligowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

12:00–13:00      Lunch

Mezzano Restaurant

Dyskusja jest częścią projektu Europe's External Action and the Dual Challenges  of Limited Statehood and Contested Orders—EU-LISTCO*

* This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 769886