Analizy Rafała Tarnogórskiego i Justyny Szczudlik w niemieckim czasopiśmie WeltTrends
08 GRU 2016
W najnowszym numerze WeltTrends Justyna Szczudlik w artykule “Polnisch-chinesische Beziehungen” przedstawia przyczyny intensyfikacji relacji polsko-chińskich w ostatnich latach, stan stosunków i ich perspektywy. Natomiast Rafał Tarnogórski w tekście pt. “Polens Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat” przedstawia polską kandydaturę na niestałego członka do Rady Bezpieczeństwa ONZ 2018-2019 w kontekście założeń polskiej polityki zagranicznej i wyzwań stojących przed ONZ.